METRYCZKA

The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
ul. Rolna 6, Sady k/Poznania,
62-080 Tarnowo Podgórne

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000013226
Kapitał Zakładowy 97.326.930,00 zł,
NIP: 897 00 10 196

Tel.: +48 (61) 864 97 00
Fax: +48 (61) 896 50 39/40

Infolinia: 0 801 56 73 69

Agencja:
denkwerk GmbH
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln, Niemcy
www.denkwerk.com

Zdjęcia:
Lorenz , Johannes Knuth Photo & Motion, Shutterstock, Getty, iStock, AdobeStock, 123RF, EyeEm

INFORMACJA PRAWNA

Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, ilustracje, grafika, dźwięk, animacje i filmy wideo, jak również ich rozmieszczenie na stronie internetowej The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. o.o. są chronione prawem autorskim i prawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.  Zawartość strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych. Ponadto niektóre strony internetowe The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. o.o. zawierają ilustracje chronione prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe
Jeśli nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe umieszczone na stronach internetowych The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. o.o. chronione są prawami autorskimi oraz prawami ochronnymi na znaki towarowe.

Wyłączenie odpowiedzialności za treści i linki        
Wszelkie przedstawione stwierdzenia i dane są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Jednakże nie gwarantujemy, że są one kompletne i prawidłowe. The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. oświadcza, że w momencie utworzenia linków, strony, do których one prowadzą, nie zawierały treści niezgodnych z prawem. The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. o.o. nie ma wpływu na obecną lub przyszłą formę i treści zawarte na stronach, do których utworzono linki. W związku z tym the Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści zawartych na zalinkowanych stronach, zmodyfikowanych po utworzeniu linku.

Brak zezwolenia
The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. pragnie zaprezentować się Państwu na swojej innowacyjnej stronie internetowej o charakterze informacyjnym. Mamy nadzieję, że strona ta spodoba się Państwu tak samo jak nam. Ochronie podlegają elementy stanowiące własność intelektualną, takie jak wynalazki, znaki towarowe oraz utwory. Niniejsza strona internetowa nie daje prawa do wykorzystywania własności intelektualnej należącej do firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. lub osób trzecich.

Oświadczenie o przetwarzaniu informacji
Przy każdym wejściu użytkownika na stronę oferowaną przez The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. lub pobraniu informacji, dane dotyczące tego procesu są zachowywane w pliku dziennika zdarzeń. Plik ten jest zapisany w formacie pliku dziennika serwera WWW. Zachowane dane są analizowane jedynie w celach statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Na stronach internetowych The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. wykorzystywana jest technologia służąca do śledzenia zachowań użytkownika.

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Z uwagi na brak prawnego obowiązku stosowania ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informujemy, że nie wdrożyliśmy procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.