Ważne informacje

Pragniemy podkreślić, że Lorenz jako firma rodzinna, od samego początku nie tylko solidaryzuje się z narodem ukraińskim, ale także potępia wojnę przeciwko Ukrainie.
 
Zarówno firma, jak i sami pracownicy wnieśli istotny wkład w pomoc dla dotkniętej inwazją Ukrainy. Trwa zbiórka środków przez pracowników w ramach akcji „Razem możemy więcej”. Dodatkowo firma wyasygnowała specjalne środki finansowe na wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Ponadto współpracujemy z polskimi i niemieckimi organizacjami pomocowymi i instytucjami państwowymi, aby przekazywać darowizny  materialne. Organizujemy również działania fundraisingowe w pozostałych naszych jednostkach w Unii Europejskiej.


Oddział w Rosji jest niezależną spółką. Fabryka w Rosji dołączyła do Lorenz w 2007 roku. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w dwie nowe linie produkcyjne, które zaczęły działać krótko przed rozpoczęciem wojny. Wstrzymaliśmy już dalsze planowane inwestycje w Rosji. Codziennie analizujemy naszą decyzję dotyczącą dalszego postępowania z rosyjską spółką.

Firma Lorenz nie sprzedaje żadnych rosyjskich produktów ani półproduktów poza Rosją. Nie pozyskujemy też w tym kraju żadnych surowców na potrzeby innych naszych rynków. Ponadto nie produkujemy już towarów z przeznaczeniem na rynek rosyjski.